Add Your Heading Text Here

Guide til forårsklargøring

Guide til forårsklargøring

Kom godt i gang med poolsæsonen

Hvornår skal poolen åbnes?

Poolen skal/bør åbnes senest inden poolvandet bliver over 10 grader. Når temperaturen i poolvandetbliver over (ca.) 10 grader, så begynder alge- og bakterievæksten at stige i vandet. Hvis man ikkepåbegynder rensning af vandet og behandling med kemi, så vil poolen blive grøn.

DE FLESTE STARTER POOLEN OP I BEGYNDELSEN ELLER MIDT I APRIL – OGSÅ SELVOM VEJRET STADIG ER KOLDT OG OMSKIFTELIGT.

GENNEMGÅ POOLANLÆGGETS FILTERINSTALLATION – POOLPUMPEN

 1. Kontrollér at der ikke er sket frostskader eller lignende på rørsystem, pumpe o.lign.
 2. Saml forskruninger (omløbere til unioner og ventiler) der er blevet løsnet ved nedlukning af poolanlægget i efteråret.
 3. Spænd omløbere.
 4. Sæt låget på pumpen.
 5. Skru bundskruerne ved poolpumpen på.
 6. Sæt strømmen til poolpumpen.
Poolpumpe
Sandfilter - cirkulation

GENNEMGÅ POOLANLÆGGETS FILTERINSTALLATION – SANDFILTER

 1. Gennemgå at alle rør og samlinger er lukket og kontrollér en ekstra gang om alt sidder som det skal og at der er pakninger alle steder.
 2. Kontrollér at der ikke er sket frostskader eller lignende på rørsystem, sandfilter o.lign.
 3. Saml forskruninger (omløbere til unioner og ventiler) der er blevet løsnet ved nedlukning af poolanlægget i efteråret.
 4. Skru manometer på sandfilteret.
 5. Skru låget på filteret.
 6. Sæt håndtag på “CIRKULATION”
 7. Kontrollér sandet i sandfilteret. Sandet i sandfilteret skiftes hvert 3. – 5. år
 8. Skru propper og bundprop på sandfilteret.

GENNEMGÅ POOLANLÆGGETS FILTERINSTALLATION – PATRONFILTER

 1. Kontrollér at der ikke er sket frostskader eller lignende på rørsystem, patronfilter o.lign.
 2. Saml forskruninger (omløbere til unioner og ventiler) der er blevet løsnet ved nedlukning af poolanlægget i efteråret.
 3. Gennemgå at alle rør og samlinger er lukket og kontrollér en ekstra gang om alt sidder som det skal og at der er pakninger alle steder.
 4. Skru manometer på patronfilter.
 5. Skru låget på filteret.
 6. Kontrollér at filterpatronen er intakt og sæt patronen på plads i filteret. Filterpatronen udskiftes hver 2. -3. poolsæson.
 7. Skru propper og bundprop på patronfilter.
Patronfilter
Varmepumpe

SAML RØR TIL SOLVARME ELLER VARMEPUMPE

 1. Kontrollér at der ikke er sket frostskader eller lignende på rør, solpaneler eller varmepumpe.
 2. Saml forskruninger (omløbere til unioner og ventiler) til solvarmen/varmepumpen
 3. Eftergå alle samlinger endnu engang og kontrollér at pakninger mm. sidder som de skal.

FJERN VINTERFORANSTALTNINGER I POOLEN

 1. Fjern vintercover
 2. Fjern vinterpropper, gismoer og andre vinterforanstaltninger
 3. Genmontér dysefronte og skimmerkurve
Vinterforanstaltninger
Poolservice

PÅFYLD VAND I POOLEN

 1. Påbegynd vandpåfyldingen i poolen. Vandet skal fyldes til 2/3 dele i skimmeråbningen.
 2. Børst sider og bund mens der fyldes vand i poolen og rens vandlinjekanten hvis det er nødvendigt.
 3. Fjern blade mm. fra poolbunden.

 

START POOLANLÆGGET

 1. Når vandet i poolen er fyldt, kontrollér da om der er tegn på utætheder på rør og andre installationer (inden pumpen tændes).
 2. Sæt 6-vejs-ventilen på sandfilteret på cirkulation og åbn for ventiler til installationen (undtagen til varmekilde: varmepumpe og solvarme). Hvis man har patronfilter skal ventilerne blot åbnes.
 3. Hvis poolpumpen står over vandniveau: Skru låget af poolpumpen og fyld forfilteret med vand. Skru herefter låget på igen.
 4. Tænd poolpumpen.
Sandfilter - cirkulation
Start pool

START POOLANLÆGGET

 1. Når der er kommet cirkulation i anlægget og poolpumpen har fået godt fat, så sluk kortvarigt poolpumpen og sæt 6-vejs-ventilen på filter. Tænd herefter for poolpumpen igen. Vandet strømmer nu også gennem sandfilteret.
 2. Udluft sandfilteret/patronfilteret vha. Udluftningsventilen på toppen af sandfilterlåget (kun sidemonterede sandfiltre).
 3. Kontrollér at alt holder tæt.
 4. Åbn for ventilerne til varmekilden (varmepumpe eller solvarme) og drej på bypass ventilen, så vandet ledes gennem varmekilden. Kontrollér at alt er tæt ved varmekilden.

 

Vigtig info: Ved utætheder stoppes poolpumpen og utæthedenudbedres mens poolpumpen er slukket.

MÅL OG TILSÆT KEMIKALIER I POOLEN

 1. Mål pH værdien og justér den til 7,0 – 7,4.
 2. Tilsæt (shock) klor eller Baquacil.
 3. Tilsæt algemiddel.

 

Vigtig info:

 • pH minus tilsættes direkte i poolen. Justér altid pH værdien før øvrig tilsætning af kemi. Der bør gå min. 30 min. Fra tilsætning af pH minus til der tilsættes klor og algemiddel.
 • Shock behandling med klor betyder 3x normal dosis. (Læs på vejledningen hvor meget du skal tilsætte).
 • Algemiddel kan tilsættes i poolen samtidig som klor – men det må aldrig blandes op med kloren!
Poolservice
Automatisk poolstøvsuge

RENGØR POOLEN OG STØVSUG

 1. Poolen rengøres vha. børste, net og støvsuger. Hver omhyggelig i rengøringen og sørg for at få fjernet alt nedfald i poolen. 
 2. Husk at den automatiske støvsuger ikke arbejder så effektivt når vandtemperaturen er lav.

ER POOLEN GRØN ELLER UKLAR?

 1. Hvis poolen er grøn eller uklar kan man med fordel bruge flokningsmiddel (PAC) til at fjerne algerne og det uklare vand.

 2. Justér pH værdien til 7,0. Sæt 6-vejs ventilen på cirkulation og tilsæt produktet i skimmeren. Lad anlægget cirkulere i 4-6 timer. Stop anlægget i 24-36 timer. Når algerne og andre døde partikler har bundfældet sig støvsuges poolen manuelt til kloak.

  Nyttigt råd:

  Især ved grønt vand er det vigtigt, at man overdoserer flokningsmidlet – gerne 500 ml pr. 10 m3 poolvand.

Poolservice

Med disse simple forårsklargørings-trin er du nu klar til at tage imod den nye poolsæson. Ved at gennemgå filterinstallationen, kontrollere rørsystemet for frostskader, og påfylde vand i poolen, er du allerede godt på vej til at få en rentabel og funktionel pool. Det er vigtigt at måle pH-værdien og tilsætte de nødvendige kemikalier, for at opnå den rette balance i vandet, så det forbliver klart og rent. Slutteligt, rengør poolen og støvsug, så du kan nyde en dejlig og ren pooloplevelse. Så snart du har fulgt disse trin, kan du se frem til en fantastisk poolsæson, og nyde det dejlige vejr med venner og familie i en ren og frisk pool.

Skal vi hjælpe dig med forårsklargøring? Så kontakt os her:

Relaterede artikler

Mosaikpool infinity

iPool

Swimmingpools i verdensklasse

En pool er meget mere end blot vand. En pool er en følelse, et motionsrum, en hobby og et samlingssted. Læs med her på bloggen og blev inspireret.

Aktuelle blogposts
Opvarmning

Varmepumpe

Udforsk