Add Your Heading Text Here

Guide til vinterklargøring

poolservice

Guide til vinterklargøring

Hvornår skal poolen lukkes?
 • Poolen bør først lukkes ned når temperaturen i poolvandet er under 10 grader. 
 • Poolen må senest lukkes ned når der er vedvarende frostgrader (altså flere dage i træk med frost om natten).
 • Hvis poolen lukkes ned for hurtigt vil der kunne komme alge- og bakterievækst i poolvandet, og det gør opstarten af poolen til foråret besværligt.

 

DE FLESTE LUKKER POOLEN NED…

… i sidste uge af oktober eller første uge i november

RENGØR POOLEN OG STØVSUG

 1. Vask poolsiderne ned med en børste.
 2. Fjern blade, små kviste og andet nedfald med nettet og støvsug derefter poolen.
rensning af pool

MÅL OG TILSÆT KEMIKALIER I POOLEN

 1. Mål pH værdien og justér den til 7,0. Tilsæt enten klor eller Baquacil PHMB (klorfri). Den normale dosis af klor ganges med 3. Den normale dosis af Baquacil PHMB bør ganges med 2. 4. Alkaliniteten skal ligge mellem 80-120 mg/l.
 2. Tilsæt WIC (vinterklargøringsmiddel) til poolvandet ca. 15 min. efter kloren/baquacil PHMB er tilsat. Lad vandet cirkulere i 2-4 timer.

TØM VANDET AF POOLEN

 1. Tøm vandet af poolen så vandstanden ligger lige under indløbsdyserne.

Gizmo

MONTÈR VINTERFORANSTALTNINGER I POOLEN

 1. Montér vinterpropper, gismoer og andre foranstaltninger. Dysefronte og skimmerdele lægges et stedhvor tingene ikke forsvinder henover vinteren.

TØM FILTERINSTALLATIONEN FOR VAND – POOLPUMPEN

 1. Fjern bundskruerne ved poolpumpen så vandet kan løbe ud.

 2. Skru omløbere ved pumpen løs.

 3. Skru låget løs.

 4. Ta’ strømmen fra poolpumpen

Sandfilter

TØM FILTERINSTALLATIONEN FOR VAND – SANDFILTER

 1. Fjern skrue til bundventil på sandfilteret.
 2. Skru låget på filteret løst.
 3. Kontrollér at alt vand i filtre, poolpumper og rør er aftømt.
 4. Sæt håndtag på ”WINTER”.
 5. Demonter manometer og læg det et sted hvor der ikke er mulighed for ”frost”.

GENNEMGÅ POOLANLÆGGETS FILTERINSTALLATION – PATRONFILTER

 1. Skru manometer af patronfilter.

 2. Skru låget af filteret.

 3. Tag filterpatronen op og rens den grundigt.

 4. Skru propper og bundprop af patronfilter.

 5. Adskil forskruninger (omløbere til unioner og ventiler)

 6. Husk at holde øje med pakningerne, der sidder ved låget og omløberne så de ikke bliver væk.

Patronfilter

AFTØM VARMEKILDE FOR VAND

 1. 1Tøm solpaneler/varmepumpe/varmeveskler for vand. Brug gerne ekstra tid på at sikre at alt vandeter aftømt.
  2.Skru omløbere til varmekilden løs så vandet kan løbe helt af.

MONTÈR VINTERCOVER

Udlæg vintercoveret henover poolen og fastgør coveret i de medfølgende pløkker. Kontrollér at fjedreog remme sidder korrekt.

Sikkerhed

Vintercoveret er udført i stærke nylontråde, der er forstærket i både længden og bredden. Det sikrer, atman ikke falder igennem coveret.

Vintercover
Vinterbadning

SÅDAN HOLDER DU POOLEN I GANG OM VINTEREN

Her er 3 overordnede råd hvis du gerne vil holde poolen kørende:

 1. Husk at måle og justere værdierne i poolvandet. 
 2. Husk at holde poolen ren for blade og andet nedfald.
 3. Husk at poolen og filterinstallationen skal holdes frostfri henover vinteren.

PH VÆRDIEN

 1. pH værdien kan godt ændre sig selvom man ikke bruger poolen så meget
 2. Hold en pH værdi på mellem 7,0-7,4
 3. pH værdien skal i mange tilfælde justeres selvom der ikke er behov for klor
 4. Hvis pH værdien pludselig begynder at ”drille” så tjek alkaliniteten (kom gerne ind med en vandprøve, så tester vi den)
Testsæt

KLOR

 1. Hver opmærksom på at klor ikke bruges så hurtigt når vandet er koldt
 2. Tilsæt stadig samme mængde klor som I plejer ved tilsætning (forvent det til gengæld bruges langsommere)
 3. Man kan faktisk nøjes med at tilsætte klor ca. hver 14. dag når temperaturen i poolvandet er under 10 grader – men hver opmærksom på alge- og bakteriedannelser.

MÅLING OG JUSTERING AF VÆRDIERNE I POOLVANDET I VINTERHALVÅRET

(automatiske anlæg)

 1. Sørg for at teknikrummet er frostfrit
 2. Svovlsyre og flydende klor kan ikke tåle frost
 3. Ta´ en manuel test af poolvandet for at se om de målinger anlægget tager stemmer overens med den manuelle måling.
 4. Husk at være opmærksom på at fylde klor og svovlsyre på anlægget når der er behov.
Intellipool
poolservice

HOLD POOLEN REN OG PÆN

 1. Når poolen holdes i drift, så er det vigtigt at poolen holdes pæn og ren. Sørg derfor for løbende at fjerne blade og andet nedfald. Husk også at børste vandlinjen og trinene på trappen/stigen.
 2. I må gerne bruge den automatiske støvsuger til at holde poolen ren. Men hver opmærksom på at at de lave temperaturer i poolvandet gør at pvc delene på maskinen bliver hårdere. Det betyder at maskinen ikke støvsuger så effektivt som den plejer. Man bør ikke bruge den automatiske støvsuger når poolvandet er under 5 grader.
 3. Husk at rens skimmerkurven jævnligt – især i oktober og november måned.

HOLD POOLEN OG POOLANLÆGGET FROSTFRI

 1. Ret indløbsdyserne så de blæser vandet mere mod vandoverfladen end det plejer.
 2. Sørg for kontinuerlig cirkulation i poolanlægget
  1. Når temperaturerne er over 0 grader er der ingen nedre grænse for hastigheden på poolpumpen – de fleste lader pumpen køre på 750-1000 omdr/m
  2. Når temperaturerne er under 0 grader bør poolpumpen køre på minimum 1500 omdr/m.
  3. Ved vedvarende frost så se på overfladen af poolen. Hvis den begynder at fryse til is, så skal I skrue op for hastigheden på poolpumpen så isen forsvinder
  4. Der må gerne være is på vandoverfalden så længe der kun er tale om ”tynd” is. Så længe skimmeren er fri for is og man kan se at vandet fra dyserne fjerner isen, så er det ok.

FROSTSIKRING AF VARMEPUMPE

 1. De fleste frostsikrer deres poolvarmepumpe selvom poolen er i drift henover vinteren. Dette for at sikre at poolvarmepumpen ikke får frostskader i tilfælde af poolpumpen går i stå i løbet af vinteren hvor det ofte er frostgrader.
 2. Poolanlægget kan godt køre uden opvarmning af poolvandet i vinterhalvåret, så varmepumpen kan godt frostsikres.
 3. De fleste poolvarmepumper kan køre helt ned til minus 10 eller minus 15 grader.
 4. Hvis varmepumpen holdes i drift henover vinteren stiller man ofte temperaturen til ca. 5-7 grader (på Intellipool anlægget er der indbygget en frostprotection ved 7 grader)
 5. Man kan med fordel isolere rørene på bagsiden af varmepumpen med isolerende rørskåle, så rørene er mindre udsat for direkte kulde.
 6. Hvis varmepumpen holdes i gang henover vinteren er det vigtigt at tilse varmepumpen jævnligt ved vedvarende frost, så man sikrer at alt er som det skal være.

FROSTSIKRING AF LAMELCOVER

 1. Lamelcoveret kan ligge på vandet så længe overfladen på poolen holdes frostfri.
 2. Lamelcoveret kan tåle mild frost
 3. Man må IKKE køre med lamelcoveret hvis der er frost på oversiden af poolen og coveret ligger på vandoverfladen. I dette tilfælde så skru op for hastigheden på poolpumpen og gå rundt og skub ned på lamelcoveret, så det løsnes. Når lamelcoveret er fri for frost kan det køres ind.
 4. Ved udsigter til hård vedvarende frost kan man med fordel køre coveret ind (så poolen står helt åben). På den måde frostsikrer man lamelcoveret.

Skal vi hjælpe dig med vinterklargøring? Så kontakt os her:

Relaterede artikler

Mosaikpool infinity

iPool

Swimmingpools i verdensklasse

En pool er meget mere end blot vand. En pool er en følelse, et motionsrum, en hobby og et samlingssted. Læs med her på bloggen og blev inspireret.

Aktuelle blogposts
Opvarmning

Varmepumpe

Udforsk