Doseringsudstyr - hold vandet rent med et minimum af kemi

Doseringsudstyr hjælper dig med at holde vandet rent – uden en masse ekstraarbejde.

Spørg os, hvis du er i tvivl om valg af doseringsudstyr. Vi vil gerne hjælpe!

Semi-automatisk doseringsudstyr

Semi-automatisk doseringsudstyr tilsætter badevandet kemiske midler ud fra de anvisninger, du har givet enheden. Det gør renholdelsen nemmere og sparer dig arbejdstid. Du skal dog være opmærksom på, at udstyret ikke selv måler værdierne i poolvandet. 

Hvis du ønsker udstyr, der automatisk måler værdier og doserer de kemiske midler, kan du også vælge fuldautomatisk doseringsudstyr. Det gør det hele endnu lettere.

Klorinator

Klorinatoren er en simpel og effektiv hjælp til daglig dosering af klor i poolvandet. Enheden monteres på filterinstallationen (samme sted som poolpumpen og rensningsfilteret). En gang ugentligt tilsættes klor i enheden, hvorefter klorinatoren doserer kloren løbende.

Økonomisk og nemt

Klorinatoren gør det billigt og nemt at tilsætte klor.

Let montering

Enheden kan let monteres på enhver filterinstallation.

Rent vand

Kontinuerlig tilsætning af klor sikrer renere badevand.

”Easy adjustment”

Doseringsventilen gør det let at skrue op og ned for doseringen af klor.

Klorinator

Nem og hurtig tilsætning af klor

Med klorinatoren er det ekstra let at dosere og tilsætte klor til badevandet i ugens løb, så vandet altid er rent.

Du hælder klor i klorinatoren én gang om ugen. Derefter tilsætter klorinatoren selv den afmålte dosis klor til badevandet hver dag hele ugen.

Nemmere bliver det ikke!

UV-lys nedbringer klorforbruget

UV-lys dræber bakterier og alger i poolvandet. 

Du får altså renere vand – og samtidig kan du nedbringe klorforbruget ned til et minimum. Det er sundest for hele familien – ikke mindst for børnene.

UV-lyset monteres ved filterinstallationen.

UV lys

Effektiv vandbehandling

Alge- og bakterievækst fjernes effektivt, når væksterne passerer UV-lyset.

Nedbringer klorforbruget med op til 80 %

UV-lyset gør det nemt at bruge meget mindre klor. 

Faktisk kan du spare op til 80 % af klorforbruget, så du får renere vand med mindre kemi.

Easy installation

UV-lyset monteres let på filterinstallationen. Det kræver blot 230 volt (almindeligt stik), så er UV-lyset fuldt funktionelt.

Undgå kraftig klorlugt

Med UV-lys behøver du ikke bruge ret meget klor. Det giver en endnu bedre badeoplevelse.
Derfor er UV-lys en fantastisk upgrade af poolen.

UV-lys

UV-LYSET sikrer rent badevand

UV-lys er en populær metode til at holde vandet fri for alger og bakterier. 

UV-strålerne slår nemlig alger og bakterier ihjel, som passerer gennem UV-lyset. 

Derfor kan du nedbringe forbruget af klor til et absolut minimum.

Det er let at montere enheden på din pool.
UV-lys er en rigtig god opgradering til næsten alle pools uanset størrelse. 

Salt-generator blødgør vandet

Saltgeneratoren er en fremragende hjælp til at passe poolen.

Saltet i poolvandet blødgør vandet og mindsker irritationen fra kloren. 

Saltgeneratoren omdanner via en elektrode saltet i poolvandet til klor. På den måde sikrer du hele tiden, at poolvandet desinficeres med klor. 

Enheden monteres ved filterinstallationen.

Konstant vandbehandling

Saltgeneratoren sørger for konstant omdannelse af salt til klor i badevandet. 

Blødgør vandet

Saltet blødgør vandet og sikrer en bedre badeoplevelse.

Easy installation

Enheden er let at montere til filterinstallationen. Den kræver blot 230 V (almindeligt stik).

Mulighed for tilkobling til fuldautomatik

Saltgeneratoren kan tilkobles fuldautomatisk doseringsudstyr, hvis du ønsker det.

Salt-generator

Saltgeneratoren blødgør vandet og giver en bedre badeoplevelse.

Bemærk, at saltindholdet i vandet forhøjes, når du har en saltgenerator. Derfor er det vigtigt at tjekke, om delene i din pool kan tåle et forhøjet saltindhold.

Rustfrie skruer, fronte, dyser osv. kan fx ikke tåle salt. 

Spørg os, hvis du er i tvivl! 

Fuldautomatisk doseringsudstyr

Med fuldautomatisk doseringsudstyr er du fri for at kontrollere og tilsætte kemi til badevandet. Udstyret måler og doserer værdierne i badevandet ud fra de anvisninger, du giver enheden.

Doseringsudstyret måler værdierne i poolvandet hvert 15. minut og tilsætter herefter den anviste dosis. Du sparer tid til pasning og penge til kemiske midler. Samtidig får du en fantastisk badeoplevelse med mindre kemi.   

Speedeo styresystem sikrer god badeoplevelse

Speedeo styresystem er fuldautomatisk doseringsudstyr, der kontrollerer og justerer pH-værdi og klorindhold i vandet. 

Med Speedeo anlægget kan du samtidig tilkoble f.eks. varme samt automatisk returskylningsventil. 

Anlægget har en utrolig høj stabilitet, så du kan være sikker på, at badevandet altid er korrekt reguleret. 

Det er let at udskifte dele i Speedeo-anlægget, da stort set alle dele kan udskiftes uafhængigt af hinanden. Det er praktisk, hvis du i fremtiden skal udskifte en doseringspumpe eller en doseringsslange. 

Speedeo bliver hovedsageligt anvendt sammen med VS2-poolpumpen.

Intellipool

100% rent vand

Speedeo måler regelmæssigt værdierne i badevandet og sikrer korrekt afmåling og tilsætning af kemiske midler.

Det sikrer perfekt vandbalance og gode badeoplevelser.

Spar på forbruget af kemi

Præcis tilsætning af kemi sikrer et minimalt forbrug.

Brug poolen, når du har lyst

Automatisk tilsætning af kemi sikrer, at poolen altid er klar til brug.  

Easy service

Speedeo er let at servicere, og næsten alle dele kan udskiftes ved behov.

Speedeo Styresystem

Brug tiden på familien – og lad Speedeo passe poolen for dig!

Speedeo er et fuldautomatisk doseringsanlæg i høj kvalitet til en fornuftig pris.

Du får et anlæg opbygget af robuste og stabile kvalitetsprodukter, der sikrer optimal pasning af poolen gennem hele sæsonen.

Speedeo er skabt til dig, der vil bruge mindst mulig tid på pasning af poolen – uden at bruge mange penge på udstyr.

Intellipool styresystem – perfekt automatisk regulering af poolen

Intellipool er et styresystem i særklasse til dig, der ønsker perfekt regulering af badeoplevelsen. 

Systemet har fuld opkobling til nettet, og alle komponenter i installationen kan tilgås og justeres let og hurtigt. 

Det giver helt rent vand med minimalt forbrug af kemi – og absolut kontrol over styresystemet.

Intellipool

100% rent vand

Kontinuerlig måling af badevandet sikrer korrekt tilsætning af kemi og perfekt vandbalance.

Spar på forbruget

Præcis tilsætning af kemi gør det let at nedbringe forbruget af kemi – samtidig med at badeoplevelsen er i top.

Absolut kontrol

Intellipool anlægget styrer alle parametre i poolen. Selv vandtemperatur kontrolleres og reguleres hvert 15. minut!

Online-styring

Onlineadgang gør det let for dig at styre temperatur, tilsætning af kemiske midler og alle andre parametre i poolen.
Du kan også give os i iPool adgang til anlægget, så vi kan hjælpe dig med service og indstillinger.

Intellipool

Intellipool er et intelligent styresystem til poolen.

Det er skabt til dig, der vil gøre det let og hurtigt at passe poolen.

Via din smartphone kan du let regulere vandets temperatur, poolpumpens hastighed og alt det andet, der sikrer dig en skøn badeoplevelse. 

Med Intellipool får du mere end automatisk dosering. 

Det gennemførte styresystem sikrer nemlig, at kemiske midler afmåles perfekt og tilsættes kontinuerligt, netop når der er behov for det.

Intellipool justerer også, hvilken hastighed vandflowet skal drives i, når badevandet opvarmes.

Det giver badevand af høj kvalitet – altid!

Værd at vide om doseringsudstyr

Doseringsudstyret hjælper til med at holde poolen. Doseringsudstyr kan være alt lige fra et simpelt UV-lys til et fuldautomatisk doseringsudstyr, der selv måler og tilsætter kemi til poolvandet.

Andet indenfor renseanlæg

Hvad er næste step?

Når du har vælge udstyret til dit renseanlæg, er der kommet tid til at kigge på overdækningsmuligheder.

Hus iPool har vi et bredt udvalg af overdækninger til enhver behov. Er det sikkerhed du går efter, eller holder poolen ren og opvarmet, så har vi sikkert det du søger. 

iPools nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret – få gode råd, vejledninger, nyheder før alle andre. Vi spamer ikke, men sender kun nødvendige og interessante informationer.